Šta ćeš dobiti na grupnom 

Mogi online kursu?

Šta je Nemačka akademija?

Grupe za koje možeš da se prijaviš:

Nivo

Start

Termin

Tip kursa

A1.1

10.05.2024.

ponedeljak i petak 18:30

Mogi grupni kurs

A1.2

15.04.2024.

23.04.2024.

26.04.2024.

ponedeljak i petak 18:30

utorak i četvrtak 18.30

sreda i petak 20.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

A2.1

17.04.2024.

14.05.2024.

30.05.2024.

sreda i petak 20.00

utorak i četvrtak 20.00

utorak i četvrtak 17.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

A2.2

19.04.2024.

20.05.2024.

04.06.2024.

06.06.2024.

sreda i petak 20.00

ponedeljak i sreda 17.00

utorak i četvrtak 20.00

ponedeljak 20.00 i sreda 18.30

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B1.1

26.04.2024.

26.04.2024.

31.05.2024.

05.06.2024.

utorak 18.30 i petak 18.00

sreda i petak 18.30

sreda 18.30 i petak 20.00

ponedeljak i sreda 20.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B1.2

17.04.2024.

20.05.2024.

ponedeljak i sreda 20.00

ponedeljak i sreda 18.30

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B2.1

16.04.2024.

14.05.2024.

utorak i četvrtak 20.00

utorak i četvrtak 18.30

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B2.2

26.04.2024.

sreda i petak 20.00

Mogi grupni kurs


A CENA?



Vaša najčešća pitanja: